De handel van de Nederlanden en die van Hamburg

L. A. J. W. Sloet
1854 De Economist  
Hamburg, her Duitsche Hamburg, heeft Amsterdam sedert lung ,overvleugeld, en is de eerste handelplaats van her vaste land. Wie ,nan de Elbe staa~ en op her bosch van masten ziet, op de schepea van alle volken, die in driedubbele rijen lange straten op her wa-"ter vormen, herinuere zich dat in deze waterstad meer goederen ),uit-en ingevoerd worden dan in her gehcele koning~Sjk der Ne-, derlanden." Laat ons zien of deze woorden van de K6lnische Zeiiung, van 31 December 1853, grootspraak zijn, of
more » ... ootspraak zijn, of waarheid bevatten. Wij deelen daartoe mede den algemeenen uit-en invoer, gedurende de jaren 18~6 tot en met 1852, volgens de statistiek van den handel en de scheepvaart, uitgegeven door het Departement van FinaneiSn, en de Tabellarisehe Uebersichten des Hamburgischen Han- f 2,045,487.-f 58,407,290 --• 5 6 , 5 6 t , 7~. --J ~ ],5o.9,667.--, 57,701,959.--• 55,650,977.--J 52 415,655.--• i0,89:L4i9.-m 95,~70.668.--t&,57o~,949,~ , 55,407J88.--, 31,9"~7,9~2.--• 6t,60~,297.--, 95,560,1 ~9.--, 57,106,579.~ 6~,761,270.~ • 99,867,649.~ (*) De mark bunco is tegon f 0,90 tot guldens herleid. 5
doi:10.1007/bf02212322 fatcat:j3apxv5f2vakpas26o4qb6qjwi