Ανάπτυξη ποιοτικού συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης για το πρόβλημα απάντησης σε ερώτημα σε βάσεις γνώσης [article]

Myrsini Vakalopoulou, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens
2020
doi:10.26240/heal.ntua.18357 fatcat:h3g43z6usnddvjmooamgyeqxj4