ON DATA STRUCTURES FOR ASSOCIATION RULE DISCOVERY

Xiaowei Yan, Shichao Zhang, Chengqi Zhang
2007 Applied Artificial Intelligence  
doi:10.1080/08839510601115544 fatcat:kbhqhp2idfdr3ospk6cmx34iea