Solvent effects on photodegradation of CI Reactive Orange 16 by simulated solar light

Dusan Mijin, Dragana Zlatic, Gordana Uscumlic, Petar Jovancic
2008 Hemijska Industrija  
U radu je ispitivan uticaj organskih rastvarača na fotodegradaciju sintetske boje (C.I. Reactive Orange 16) u vodi u prisustvu TiO 2 kao katalizatora upotrebom simulirane sunčeve svetlosti. Kao rastvarači korišćeni su metil-alkohol, etil-alkohol, izopropil-alkohol i aceton. Reakcije su izvođene kako u čistim rastvaračima tako i pri različitim odnosima rastvarač/voda. Fotodegradacija boje je praćena UV/Vis spektrofotometrijom.
doi:10.2298/hemind0805275m fatcat:lrv2kpeqgvbtrozl4ijng4p52u