UCZNIÓW CUDZOZIEMCÓW METODĄ SŁUCHANIA (POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY)

Switłana Derba
2021 Studia Ukrainica Posnaniensia  
W artykule omówiono podstawowe zasady rozwoju umiejętności komunikacyjnych studentów zagranicznych z wykorzystaniem słuchu. Ten rodzaj pracy jest dziś niezwykle istotny, ponieważ współcześni studenci często używają różnych środków technicznych do nauki. Mogą to być elementy zarówno monologu, jak i mowy dialogicznej. Celem pracy jest określenie warunków kształtowania się umiejętności komunikacyjnych metodą słuchania oraz określenie podstawowych zasad pracy z obcokrajowcami podczas słuchania
more » ... ch tekstów. Ostatecznym celem opanowania języka ukraińskiego przez zagranicznych studentów jest wykształcenie podstawowych umiejętności komunikacyjnych. To umiejętność mówienia jest zautomatyzowanym składnikiem świadomej działalności człowieka. Takie zdolności kształtują się w wyniku wykonywania ćwiczeń przed odsłuchaniem materiału audio i po tej czynności. Po wysłuchaniu zapraszamy studentów zagranicznych do wykonania określonych zadań w celu sprawdzenia kompletności, dokładności i dogłębności zrozumienia materiału. Cała ta praca ma jeden cel – komunikację. Głównym zadaniem nauczyciela językaukraińskiego jako obcego jest nauczenie uczniów swobodnego, jasnego wyrażania swoich myśli.
doi:10.14746/sup.2021.9.1.09 fatcat:tetpjgjqyjeavaf5hsye3jkrme