Self-concept of people with intellectual disabilities: Implications for support program development

Boban Petrović, Duška Stojisavljević, Katarina Tadić
2012 Specijalna Edukacija i Rehabilitacija  
Pojam o sebi definiše se kao ukupnost opažaja, misli, osećanja, ocena i predviđanja osobe o sebi kao iskustvenom objektu, kao učesniku u interkaciji sa fizičkim i socijalnim okruženjem. Kao takav, predstavlja konstrukt koji je često ispitivan kada su u pitanju deca, mladi i odrasli sa intelektualnim teškoćama. Međutim, pojam o sebi osoba sa intelektualnim teškoćama ispitivan je pretežno kroz psihometrijsku paradigmu, preko instrumenata upitničkog tipa. To nije obezbedilo dovoljno prostora za
more » ... ljno prostora za aktivnu participaciju osoba sa intelektualnim teškoćama u samom toku ispitivanja, niti je omogućilo da se dobiju adekvatne polazne informacije o pojmu o sebi osoba sa intelektualnim teškoćama, koje mogu da posluže za razvoj programa podrške samoodređenju osoba sa intelektualnim teškoćama. Stoga je ovo istraživanje, usmereno na ispitivanje pojma o sebi osoba sa intelektualnim teškoćama u različitim domenima, od značaja za osobe sa intelektualnim teškoćama: globalni pojam o sebi, osobine ličnosti, kompetentnosti, teškoće u svakodnevnom životu, svest o sopstvenim (intelektualnim) teškoćama.
doi:10.5937/specedreh11-2353 fatcat:buxasvl73zasxh5n5fhd7u7dzm