ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ГРИ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Г. М. Карпенко
2022 Scientific Bulletin of Kherson State University. Series Germanic Studies and Intercultural Communication  
Стаття описує педагогічні умови використання гри на уроках англійської мови. Гра -навчально-виховний метод, що широко використовується у педагогіці. Мовна гра має потенціал у процесі вивчення іноземної мови. Значення її широке -прискорення процесів розумової діяльності, збудження інтересу до навчання та мотивація. Мовні ігри допомагають формувати вимовні, лексичні та граматичні навички, тренують уживання мовних явищ на різних етапах вивчення іноземної мови. Гра є ефективним засобом навчання, що
more » ... охоплює різні види мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання, письмо), вона допомагає в оволодінні іноземною мовою, а крім того, учні відчувають емоційне задоволення як у процесі гри, так і при досягненні результатів. У статті подаються різні види ігор та їх приклади, які доречно використовувати на уроках аби досягти високий рівень знань з лексичного матеріалу. Ігровий метод навчання на уроках англійської мови готує учнів до спілкування; сприяє руйнуванню психологічної напруги; дозволяє кількаразового повторити мовний матеріал; готує до спонтанного спілкування; тренує в учнів комунікативні навички. Ігри сприяють розвиткові дитини, тренують пам'ять та увагу, стимулюють творчі здібності, допомагають навчитися експериментувати. Ігри позитивно впливають на формування пізнавальних інтересів учнів, сприяють усвідомленому засвоєнню іноземної мови. Вони допомагають розвитку таких якостей, як самостійність та ініціативність. Успіх використовування гри залежить передусім від атмосфери необхідного мовного спілкування, яку вчитель створює в класі. Важливо, щоб учні звикали до такого спілкування. Проведення уроків з використанням ігрового матеріалу активізує їх, сприяє досягненню високої результативності занять та прищеплює любов до іноземної мови. Пісні, теж мають важливе значення при вивченні англійської мови Діти чують цілі речення і підсвідомо вивчають граматику та синтаксис. Для них це легкий спосіб вивчити та запам'ятати слова та фрази. Музика також безпосередньо впливає на стан учнів, сприяє розвиткові духовної, емоційної сфери, формує настрій. Деякі рекомендації щодо використання ігор на уроках англійської мови подаються у статті. Використовуючи ігри на уроках англійської мови необхідно чітко визначити їх дидактичну мету.
doi:10.32999/ksu2663-3426/2022-1-8 fatcat:nsmu3gpzg5drjcmc4wvmk4eq5q