FARKLI ORGANİK ARTIKLARIN YALIN VEYA MİNERAL GÜBRE İLE BERABER UYGULANMASININ TOPRAĞIN VERİM POTANSİYELİNE ETKİSİ

Bu Araştırma, Zir Yük, Mustafa Müh, Yüksek Harmankaya'nın, Tezinden Lisans, Sorumlu Yazar, Mustafa Harmankaya, Bekir Firat, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Konya Türkiye
unpublished
ÖZET Bu araştırma, farklı organik artıklardan mısır sapı, haşhaş kapsülü ve çiftlik gübresinin artan dozlarının yalın veya mineral gübre ile kombine olarak uygulanmasının toprağın verim potansiyeline etkisi çerçevesinde besin maddelerinin topraktaki yarayışlılığına ve bunların bitki tarafından alımına etkilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tesadüf parseller deneme desenine göre faktöriyel planda iki tekerrürlü olarak iki yıl süre ile Eğirdir Ovası'nda tarla denemeleri şeklinde
more » ... kleştirilmiştir. Denemede konular organik artıklardan çiftlik gübresi, haşhaş kapsülü ve mısır sapı toprağa yalın (0, 1, 2 ve 4 ton / da ) ve dekara 8 kg N, 8 kg P 2 O 5 , 8 kg K 2 O mineral gübre ile kombine şeklinde verilmiştir. Test bitkisi olarak "Arifiye" çeşidi mısır yetiştirilmiştir. Araştırmada kullanılan haşhaş kapsülü topraktaki besin maddelerinin yarayışlı formunu çiftlik gübresi ve mısır sapından genelde daha fazla artırmıştır. Anahtar Kelimeler: Çiftlik gübresi, haşhaş kapsülü, mısır sapı, toprak verimliliği THE EFFECT OF APPLICATION THE DIFFERENT ORGANIC WASTES WITH OR WITHOUT MINERAL FERTILIZERS ON SOIL FERTILITY POTENTIAL ABSTRACT This study aimed to investigate the effect of different highly raised levels of organik wastes namely, maize straw, poppy capsüle and farmyard manure with or without mineral fertilizer as combined on soil fertility potential. In addition, the effects of wastes mentioned above on available soil nutrition matters in soils and their uptaking also were determined. This study was planned as randomized plots experiments under field conditions with two replication for two years in Eğirdir Plain. In this trial, farmyard manure, maize straw and poppy capsüle from organic wastes were applied to the soil without or with 8 kg N, 8 kg P 2 O 5 , 8 kg K 2 O mineral fertilizer with combined forms. "Arifiye" maize type was grown for test crop. Poppy capsüle increased the available nutrition matters forms in soils than farmyard manure and maize straw.
fatcat:bddsw3b7hvfrjalt5oaex7vsca