Текстуальні параметри роду літературного твору як носії синкретичних явищ

Olena V. Yeremenko
2013 Synopsis Text Context Media  
У статті досліджується категорія літературного роду як центральне наукове поняття для типології і систематизації явищ мистецтва слова, первинне для подальшої класифікації за жанрами. Поліфункціональність образу постає передумовою родового поділу літератури. Взаємопроникнення посутніх родових властивостей – міжродовий синкретизм – розглянуто починаючи від спорадичних його проявів на межі віків і до постмодерної еклектики. Носіями міжродового синкретизму визначені рівень художньої умовності
more » ... ція реальних подій, моделювання психічних станів); змістоутворювальні компоненти тексту; формозмістові елементи твору; поетикальні домінанти; авторська індивідуальність (задум, психологічний портрет, художній світ); рецептивні параметри. Отже, явище міжродового синкретизму постає як наслідок комплексу властивостей художнього тексту.
doaj:21c030f7057640bc91dc758b4bec666e fatcat:veimlt63uvd4rpm5tj5phfcpwa