Obraz armii rosyjskiej w okupowanej Galicji w świetle dzienników i wspomnień (1914–1915)

Ilona Florczak
2018 Acta Universitatis Lodziensis Folia Historica  
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;">Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obrazu armii rosyjskiej, wyłaniającego się z dzienników i wspomnień, powstałych w okupowanych przez Rosjan miastach Galicji Wschodniej. W drugiej połowie sierpnia 1914 r. wojska rosyjskie wkroczyły do Galicji i w wyniku zwycięskiej ofensywy zajęły najważniejsze centra administracyjne na tych terenach, a mianowicie Tarnopol i Lwów. W marcu 1915 r., po drugim
more » ... r., po drugim oblężeniu, poddał się Przemyśl. Autorzy wykorzystanych w tekście wspomnień na co dzień stykali się z przedstawicielami wrogiej armii i z tej perspektywy opisywali spostrzeżenia dotyczące rosyjskiej siły zbrojnej.</span></p>
doi:10.18778/0208-6050.102.06 fatcat:ke47fyxfq5fb7nx5uirs52tp2i