INAKTYVUOTOS VAKCINOS NUO KIAULIŲ RAUDONLIGĖS IMUNINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAS IMUNIZUOJANT PARŠELIUS DEVELOPMENT AND TESTING OF INACTIVATED VACCINE AGAINST SWINE ERYSIPELAS

Rita Šiugždinienė, Justinas Dobilas, Rita Šiugždinienė, Justinas Dobilas
Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarijos institutas   unpublished
Santrauka. Adjuvantų parinkimas vakcinoms gaminti labai aktualus atliekant kiaulių raudonligės infekcijos specifinę profilaktiką. Atlikome tyrimus su aliejiniais adjuvantais, kurie yra mažiau reaktogeniški, kenksmingi, nei kiti vakcinų gamybai naudojami adjuvantai (Freundo adjuvantas, saponinai), ir palyginome jų imuninio atsako stimuliacijos poveikį su aliuminio hidroksido adjuvantu komercinėms vakcinoms gaminti. Kliniškai vakciną įvertinome vakcinuodami paršelius. Paruošėme kontrolinį
more » ... kontrolinį vakcinos bandinį su "Emulsigen 75" ir "Emulsigen" (MVP Laboratories Inc., USA) adjuvantais. Po vakcinacijos visų grupių paršeliai buvo užkrėsti 100 LD 50 dozėmis virulentiška Rb suspensija. Tyrimų metu bandomiesiems gyvuliams iš ausies venos imtas kraujas ir klasikine agliutinacijos reakcija nustatomi antikūnų titrai. Veislinės paršavedės nuolat vakcinuojamos nuo raudonligės. Tik gimę paršeliai įgyja kolostralinį imunitetą, todėl prieš bandymą antikūnų titrus nustatėme visose tiriamosiose grupėse. Aukščiausi antikūnų titrai paršelių kraujo serume buvo praėjus 28 paroms po antros vakcinacijos. Antikūnų titrai paršelių kraujo serume mažėjo iki 7 paros po užkrėtimo. Mūsų tyrimų duomenimis, monovalentinei vakcinai nuo kiaulių raudonligės gaminti optimaliausias adjuvantas-2 proc. koncentracijos "Emulsigen". Antikūnų titrų tyrimai parodė, kad LVA VI sukurtos ir paruoštos inaktyvuotos vakcinos su adjuvantu "Emulsigen" poveikis imunizuojant paršelius atitinka komercinės vakcinos imunologinius rodiklius. Raktažodžiai: kiaulės, raudonligė, adjuvantas, inaktyvuota vakcina, antikūnų titrai. Summary. Selection of adjuvants is very important for producing vaccines against swine erysipelas. The objective of our study was to prepare the experimental vaccine against swine erysipelas using oil emulsion adjuvants-Emulsigen 75 and Emulsigen (MVP Laboratories Inc., USA), which in comparison with Freund's adjuvant and saponines are less allergic and harmful. For control the commercial vaccine against swine erysipelas produced with aluminum hydroxide as adjuvant was used. Twenty-one 2-3 month old pigs were divided randomly into 7 groups each of 3 pigs and vaccinated twice. Before and after vaccination the blood samples from the ear vein of experimental animals for antibody titres were taken. After vaccination all groups of piglets were infected with virulent erysipelas bacteria suspension (100 LD 50). The antibody titres reached their peak 28 days after the second vaccination and afterwards titres have shown tendency to decrease. The results from this study indicate that vaccine produced with 2% Emulsigen could be recommended for production of monovalent vaccine against erysipelas in pigs. Further, the results of antibody titres showed that efficacy of vaccine against erysipelas in pigs produced with Emulsigen corresponds to commercial vaccines against swine erysipelas.
fatcat:xsj7pq6ahzagplo6k4qjdpweey