ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN TIN HỌC CƠ BẢN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Thị Huyền
2019 Tạp chí Khoa học  
Bài viết trình bày khái quát thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá môn Tin học cơ bản tại Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Kết quả nghiên cứu cho thấy việc đánh giá lần 1 còn hạn chế ở tính tin cậy, việc đánh giá lần 2 còn bị hạn chế về tính giá trị. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số biện pháp đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá môn Tin học cơ bản như: biện pháp giúp nâng cao tính tin cậy của việc đánh giá lần 1, tăng tính giá trị của việc đánh giá lần 2, cải
more » ... tiến biện pháp đánh giá hoạt động học trực tuyến và điều chỉnh lại hoạt động đánh giá kĩ năng.
doi:10.54607/hcmue.js.16.11.2545(2019) fatcat:uelhelfilbhbdd2ianwxudxn6u