The role of biofilm formation in pathogenesis of Helicobacter pylori infections
Artykuły poglądowe Rola biofilmu w patogenezie zakażeń Helicobacter pylori

Aldona Bińkowska, Monika Biernat, Irena Duś, Grażyna Gościniak
2013 Gastroenterology Review  
K Ke ey y w wo or rd ds s: : biofilm, Helicobacter pylori, infections, gastrointestinal tract. S Sł ło ow wa a k kl lu uc cz zo ow we e: : biofilm, Helicobacter pylori, zakażenia, przewód pokarmowy. A Ad dd dr re es ss s f fo or r c co or rr re es sp po on nd de en nc ce e: Abstract The significance of biofilm in pathogenesis of Helicobacter pylori (H. pylori) infections is poorly understood. Biofilm is thought to play a role in transmission of infection to humans, may influence the nature of
more » ... nce the nature of inflammatory changes in the gastrointestinal tract, and may cause reinfection. In this study, the forms of life of H. pylori, biofilm formation in the environment and human gastrointestinal tract and its impact on the course of infection as well as difficulties in elimination of infections accompanied with biofilm are discussed. Streszczenie Znaczenie biofilmu w patogenezie zakażeń pałeczkami Helicobacter pylori (H. pylori) nie jest do końca poznane. Uważa się, że biofilm może odgrywać rolę w transmisji zakażenia tymi drobnoustrojami, a także wpływać na charakter zmian zapalnych w przewodzie pokarmowym człowieka i przyczyniać się do ponownej infekcji. W pracy omówiono formy bytowania H. pylori, tworzenie się biofilmu w środowisku zewnętrznym i w przewodzie pokarmowym człowieka, jego wpływ na przebieg zakażenia oraz trudności w eliminacji zakażeń przebiegających z tworzeniem biofilmu.
doi:10.5114/pg.2013.34179 fatcat:sj5frbvzkzgmldx6or7xpwqixi