The role of nuts consumption in the primary and secondary prevention of type 2 diabetes

Agata Klementyna Stróżyk, Lucyna Pachocka
2017 Clinical Diabetology  
Artykuł jest tłumaczeniem pracy: Stróżyk AK, Pachocka L. The role of nuts consumption in the primary and secondary prevention of type 2 diabetes. Znaczenie orzechów w prewencji pierwotnej i wtórnej cukrzycy typu 2 The role of nuts consumption in the primary and secondary prevention of type 2 diabetes STRESZCZENIE Cukrzyca typu 2 stanowi około 90% przypadków tej choroby na całym świecie i charakteryzuje się występowaniem przewlekłej hiperglikemii, która może prowadzić do dysfunkcji śródbłonka,
more » ... nkcji śródbłonka, miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, mikroangiopatii, nefropatii, retinopatii i udaru. Leczenie chorych na cukrzycę typu 2 powinno -oprócz kontroli glikemii -obejmować monitorowanie profilu lipidowego, wartości ciśnienia tętniczego oraz masy ciała jako czynników zwiększających ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Celem artykułu było udokumentowanie wpływu spożycia orzechów na obniżenie ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 i zapobieganie jej powikłaniom. Stwierdzono ich korzystne oddziaływanie na zmniejszenie glikemii poposiłkowej, zwiększenie insulinowrażliwości tkanek, utrzymanie prawidłowej masy ciała lub jej redukcję u osób z nadwagą oraz regulację ciśnienia tętniczego. Wykazano, że wprowadzenie orzechów do diety chorych na cukrzycę typu 2 może wpływać na poprawę wyników leczenia. Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, dieta, orzechy, hiperglikemia, insulinooporność, nadciśnienie tętnicze, nadwaga ABSTRACT Type 2 diabetes (DMT2) constitutes approximately 90% of all diabetes cases worldwide and its main feature is chronic hyperglycaemia, which may lead to endothelium dysfunction, atherosclerosis, hypertension, microangiopathy, nephropathy, retinopathy and strokes. Therapy of patients with type 2 diabetes, despite the control of glycaemia, should encompass surveillance of lipid profile, blood pressure and body mass as factors increasing the risk of cardiovascular diseases. The aim of this study was to indicate the association of the consumption of nuts with lower risk of DMT2 and its complication prevention. It was established that the nuts have a positive impact on postprandial glycaemia decrease, insulin sensitivity improvement, ideal body mass maintenance (or its reduction among overweight people) and blood pressure control. As has been shown, implementation of nuts into DMT2 patients' diet may reinforce the efficacy of the treatment outcomes.
doi:10.5603/dk.2017.0005 fatcat:nbuncetsurdk7mv324bg3iifeu