W sprawie badań nad składem personalnym zakonu paulinów w Polsce. Grzegorz Prus, Polska prowincja paulinów w czasie panowania dynastii Wazów w Polsce (1587-1668). Studium nad składem personalnym paulinów polskich, Jasna Góra-Częstochowa 2011, Wydawnictwo Zakonu Paulinów "Paulinianum", liczba stron liczbowych: 284, liczba stron nieliczbowanych: 8, ilość ilustracji: 20
In the matter of research on the personal composition of the Pauline order in Poland. Grzegorz Prus, Polska prowincja paulinów w czasie panowania dynastii Wazów w Polsce (1587-1668). Studium nad składem personalnym paulinów polskich, Jasna Góra-Częstochowa 2011, Wydawnictwo Zakonu Paulinów "Paulinianum", liczba stron liczbowych: 284, liczba stron nieliczbowanych: 8, ilość ilustracji: 20

Jacek Szpak
2018 Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne  
doi:10.31743/abmk.2018.110.31 fatcat:nyewbpl6fzffnnyb3s23g3i6r4