ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (18ος αι.)

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΜΗΣ
1997 Μνήμων  
Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.
doi:10.12681/mnimon.292 fatcat:slc4ou2ul5aedlkxnsfyozkd7q