Turizmin Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Etkileri ile İlgili Algıların Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi - The Influence of the Perception Related to the Economic, Social and Environmental Impacts of Tourism on Entrepreneurship Intention

SERKAN ŞENGÜL
2018 İşletme Araştırmaları Dergisi  
doi:10.20491/isarder.2018.378 fatcat:5xur6la3yvb2zgewyss5322ia4