Anna Czapla, Nazwy miejscowości historycznej ziemi halickiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018

Mariusz Koper
2020 Studia Językoznawcze synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny  
doi:10.18276/sj.2020.19-23 fatcat:aziaye2itzaxxh2zexaurwrlae