OLMOSH SO'Z TURKUMIGA OID MULOHAZALAR

Rustamov Qalandar
2022 Zenodo  
Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilidagi olmoshlarning o'rni va ularning xususiyati, olmoshlarning leksik holati va uning grammatik shakllari masalasi yoritilgan.
doi:10.5281/zenodo.6831072 fatcat:dcpkl2dtlzdcfjvcice37d3ubi