ELS FORMATGES A CATALUNYA Els formatges a Catalunya

Enric Canut, Francesc Navarro, Llibre, Qle Conté
unpublished
QUE DESCRIU L'ART I L' ÚS DE LES EINES. LES VIRTUT S DEL BESTIAR I ELS TR ÀFECS I VIATGES DELS RAMATS, QUE ADVERTEIX DEL PERILL QUE TOT PLEGAT S' ACABI I MOL TES ALTRES CURIOSITATS ., ' Enric Canut i Francesc Navarro: Els formatges a Catalunya. Llibre que conté els secrets de fer fo rmatges, que descriu l'art i l'ús de les eines, les virtuts del bestiar i els tràfecs i els viatges dels ramats, que adverteix que tot plegat s'acaba i moltes altres curiositats. Editorial Altafulla, Barcelona,
more » ... 185 pàgines. Ens trobem davant d'un llibre curiós i ·ben fet que fa alhora plaer ele llegir. i de mirar. Els autors, novells en el camp de la lletra impresa, aconsegueixen que el lector no pugui deixar anar el llibre fins que l'ha acabat, com si es tractés d'una rondalla o d'un conte d'intriga en què sempre ens delim per saber què els passarà de nou als protagonistes en el següent capítol. Els protagonistes són els homes i les dones de la nostra terra que, amb saviesa mai escrita i al llarg dels segles, han tingut i alimentat uns animals-ovelles, cabres i vaques-i n'han aprofitat la llet per a fer de diferents formes i maneres aquest plaer dels sentits que són els formatges. l aquí rau un dels primers valors del llibre, el d'haver sabut acostar-se a un tema de la vida quotidiana de manera planera però també amb el rigor etnogràfic necessari per a permetre als estudiosos fer comparances i establir relacions amb d'altres economies ramaderes productores de formatges. Ells es confessen a la introducció seguidors de la tasca de Ramon Violant i Simorra a la recerca etnogràfica en el terreny de la ramaderia i verament li han retut amb el seu llibre el millor homenatge que es pot fer a un mestre: demostrar, amb el propi treball, haver ben après la lliçó que ell ha donat. Canut-aquest pensem que és principalment mèrit d'ell-ha sabut acostar-se a les coses petites d'una ramaderia castigada per l'oblit de la socÍetat de consum i aprendre tot allò que els pastors i els ramaders li han contat i s'ha esforçat a explicar-ho després a un públic de ciutadans allunyats i desconeixedors del món rural. l en aquests ciutadans deseducats-estudiosos i no-ens · ha obert els ulls davant d'una realitat-els formatges-que crèiem inexistent a casa nostra i de la qual parlàvem com d'una aportació d'altres cultures quan tornàvem de nord enllà després d'un maig francès o d'una anada a Perpinyà a veure cinema. Nosaltres només havíem conegut el formatge blanc-suposa­ dament manxego o menorquí-i el vermell-dit també holandès en record de temps millors. Aquests eren els que portàvem a l'escola per a berenar. Hi havia també el formatge ratllat-aneu a saber què era en realitat-per a gratinar els canalons de Nadal o d'alguna festa assenya­ lada. Desconeixíem que a les muntanyes pallareses, a la Vall d'Aran o als Ports de Tortosa hi havia uns pastors i uns ramaders que feien veritables meravelles amb la llet del seu bestiar i que això era part de la cultura del nostre poble. Desconeixíem tota la riquesa de la nostra cultura en aquest camp com la desconeixíem en molts d'altres que ens eren amagats. Creiem que aquest llibre ens ajudarà a superar aquesta ignorància pel que fa als fo rmatges. l tot això posat en un llenguatge planer i entenedor-mèrit aquest més aviat de Navarro-que fa plenament accessible al lector fins i tot allò que és més complicat i difícil. (Dolors Llopart)
fatcat:kfs6xkjahzbofp4bsfk7b55xje