Before There was "Palemonas": Computers, Lithuanian Graphemes, and Fonts
Kol nebuvo "Palemono": kompiuteriai, lietuviški rašmenys ir šriftai

Petras Skirmantas
2019 Bendrinė kalba  
PETRAS SKIRMANTAS Lietuvių kalbos institutas KOL NEBUVO PALEMONO: KOMPIUTERIAI, LIETUVIŠKI RAŠMENYS IR ŠRIFTAI ESMINIAI ŽODŽIAI: specialieji rašmenys, kodavimas, kodlapis, ASCII, ANSI, unikodas, teksto kirčiavimas, fonetinė transkripcija. Apie lietuviškus kompiuterinius šriftus kalba vis atsinaujina: siekiama aiškintis, kiek, kokių ir kam skirtų jų yra, kuriais atvejais jie reikalingi, kaip plačiai paplitę ir t. t. Neseniai proga apie tai pakalbėti pasitaikė dar sykį, Valstybinei lietuvių
more » ... inei lietuvių kalbos komisijai ir Lietuvių kalbos institutui surengus diskusijų seminarą Palemonas ir kiti lietuviški šriftai: naudojimas ir perspektyvos. Šiuo rašiniu taip pat mėginama prisišlieti prie to, kas ten kalbėta. Pačius imtis namudinio kompiuterinių šriftų darymo ar, teisingiau pasakius, modifikavimo privertė praktiniai poreikiai, kaip sakoma -pats gyvenimas... Praeito tūkstantmečio paskutinio dešimtmečio pirmojoje pusėje, po 1990 m., tuometinių kompiuterių ėmė atsirasti ir vis labiau gausėti net ir filologų, lituanistų aplinkoje. Pirma, jie tada ėmė darytis vis labiau įperkami, antra -nemažai jų būdavo atsivežama ar atvežama kaip labdara iš užsienio, nes užsieniečiai įsigydavo naujesnių, modernesnių, o senstelėjusius atiduodavo ar palyginti nebrangiai parduodavo mums. Kompiuteriai tada buvo gerokai kitokie nei dabartiniai, daug kuklesnių galimybių. Bet kadangi ir su anų laikų kompiuteriais buvo galima, be viso kito, dar ir rašyti, kaip tada pradėjome sakyti -rinkti tekstą, tai jie labai greitai išstūmė iš apyvartos rašomąsias mašinėles. Patogumas iš to buvo didžiulis ir lemiamas: rašant ar perrašant tekstą kompiuteriu netenka prasmės tokia sąvoka kaip juodraštis, nes visi klaidų pataisymai ar redaguojamojo pobūdžio tvarkymai pakeičia taisomas teksto vietas, ir tiek ekrane, tiek atspausdintas visą laiką matomas tik švarraštis. Taip netrukus filologams, kaip ir nemažai daliai kitokius darbus dirbančių žmonių, teksto rašymas, teksto rinkimas tapo pagrindiniu kompiuteriu dirbamu darbu. Kadangi kompiuteriai pas mus patekdavo įvairiais būdais ir dažnai -ne pirmos jaunystės, tai iš pat pradžių kilo problema dėl galimybės jais rašyti taisyklingai lietuviškai: norėjosi ir reikėjo, kad tiek ekrane, tiek atspausdinti būtų matyti visi mūsų dabartinėje rašyboje vartojami PETRAS SKIRMANTAS. Kol nebuvo Palemono: kompiuteriai, lietuviški rašmenys ir šriftai | 2
doi:10.35321/bkalba.2019.92.09 fatcat:mp3xvswoeredpjiovpagxy6gqy