ESKİ TÜRKÇEDEKİ COĞRAFYA TERİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Türker Barış BULDUK
2019 Journal History School  
doi:10.14225/joh1607 fatcat:dml6zryeyjdzlnxlc2jrkiw74a