Profanation in Slovenian Contemporary Symphonic Music?

Leon Stefanija
2014 Muzikološki Zbornik  
Ključne besede: slovenska postmoderna glasba, simfonična glasba, slovenski skladatelji, absolutna glasba, metafizika glasbe Izvleček Pogosta »postmoderna težava« profanacije umetnosti je izhodišče analize petih slovenskih skladateljev simfonične glasbe -Uroša Rojka, Vita Žuraja, Lojzeta Lebiča, Nenada Firšta in Črta Sojarja Voglarja. Njihova umetniška hotenja in stvaritve se približujejo določenim metafizičnim, zgodovinsko gledano romantičnim idealom avtonomije glasbe, ki so bolj ohlapno vezani
more » ... na zamisli postmodernosti. AbstrAct The common "postmodern concern" over the profanation of the arts is taken as a starting point for analysing works by five distinctive Slovenian composers of symphonic music -by Uroš Rojko, Vito Žuraj, Lojze Lebič, Nenad Firšt and Črt Sojar Voglar. Their artistic intentions and realizations come closer to certain metaphysical, historically speaking rather romantic, ideals of autonomous music, only remotely connected to the ideas of postmodernity.
doi:10.4312/mz.50.2.101-110 fatcat:vlvd2dr4tjbkvax6np6wtqsq2q