До проблеми систематизації джерельної бази дослідження теорії, історії та практики сімейного виховання

Валентина Федяєва
2013 Педагогічний дискурс  
Стаття є стислим викладом результатів дослідження, присвяченого проблемі систематизації джерельної бази теорії, історії та практики виховання дітей у сім'ї в сучасній історико-педагогічній науці. У статті представлено конкретні аспекти теоретичного вивчення окремих питань сімейного виховання у різних наукових галузях: філософії, історії, соціології, фамілістики демографії, економіки, юриспруденції, психології, педагогіки, медицини, етнографії тощо. Автор аналізує витоки становлення теоретичних
more » ... снов виховання дитини у сім'ї як історико-педагогічної проблеми, джерела її дослідження та їх класифікацію; репрезентує систематизацію груп наукових робіт за напрямом і проблемою дослідження у вітчизняному історико-педагогічному дискурсі.
doaj:dbb9d32aa4374ee79d6d7b162d485d50 fatcat:gondagvaajhh3ejl6re25glxny