AMALIY MASHG'ULOT DARSI VA UNING O'QUV JARAYONIDA TUTGAN O'RNI

Xudayberdiyev Rustamjon, To'xtamishеv Sayitqul, Saydullayeva Sug'diyona
2022 Zenodo  
Maqola hozirgi paytda O'qituvchi mahoratini zamon talablari darajisida rivojlantirish yuzasidan tadqiq qilingan so'nggi ilmiy yangilikla axborot kommunikatsion texnologiyalaming O'qituvchi kasbiy mahori tini oshirishdagi ma'lumotlar bilan boyitildi. Mazkur ma'lumotlar oliy ta'lim muassasalari o'qituvchi va talabalariga mo'ljallangan bo'lib, bo'lajak o'qituvchilaming kasbiy mahoratini oshirish, nazariy va amali bilimlarini chuqurlashtirish uchun muhim ahamiyatga ega
doi:10.5281/zenodo.6646098 fatcat:hpi3zmeujbdjzdlchrih67udje