Bukan Salib Biasa: Menelusuri Pemahaman Berdasarkan Biblical [post]

Arif Yupiter Gulo
2020 unpublished
Salib bukan salib biasa. Sebab melalui salib semua rencana Tuhan dalam dunia terwujud untuk menyelamatkan umat-Nya. Penyelamatan, reconsiliasi, pengampunan selesai dituntaskan dengan perfect di atas kayu salib. Itu sebabnya, salib bagi kaum nasrani sangat penting dan berguna sebab melalui salib itu Yesus mengorbanankan dan menderita untuk menanggung dosa umat manusia.
doi:10.31237/osf.io/85eyj fatcat:fknouu3pnjgvth624o3oge2hhq