Pro-health behavior in adolescents in regard to nourishment and physical activity
Zachowania prozdrowotne w zakresie odżywiania i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży szkolnej w wieku do 18. roku życia

Katarzyna Mendyk, Kinga Antos-Latek, Monika Kowalik, Konrad Pagacz, Marcin Lewicki, Ewa Obel
2017 Nursing and Public Health  
Nie występuje Praca wpłynęła do Redakcji: 21.04.2016 r. Po recenzji: 11.07.2016 r. Zaakceptowano do druku: 17.08.2016 r. Streszczenie Wprowadzenie. Aktywność fizyczna i zdrowe żywienie to podstawa prawidłowego rozwoju i dobrego stanu zdrowia. Szczególnie ważne są w okresie dojrzewania, ponieważ zdrowy styl życia dzieci i młodzieży wpływa stymulująco na ich rozwój fizyczny i umysłowy, a także na dobre samopoczucie i sprawność w późniejszym wieku. Nieprawidłowości w sposobie odżywiania się i
more » ... ności fizycznej przyczyniają się do powstania chorób: układu sercowo-naczyniowego, otyłości, cukrzycy i osteoporozy. W ostatnich latach zwiększyła się ich liczba u dzieci i młodzieży. Wskazuje to na potrzebę wielokierunkowych działań zmierzających do promocji zdrowia i edukacji na temat prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej. Cel pracy. Poznanie zachowań zdrowotnych z zakresu sposobu żywienia i aktywności fizycznej wśród osób poniżej 18. r.ż. Materiał i metody. Na podstawie ankiety przeanalizowano sposób żywienia i aktywność fizyczną 114 uczniów w wieku do 18 lat. Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy. Wyniki. Wśród ankietowanych 42% wykonywało ćwiczenia fizycznie tylko 1-2 razy w tygodniu bądź wcale, a 28% przeznaczało jednorazowo na sport mniej niż 30 min. Prawie połowa dzieci (49%) jadła słodycze przynajmniej 5 razy w tygodniu, a 30% z nich codziennie. Trzydzieści osiem procent respondentów spożywało słone przekąski co najmniej 4 razy w tygodniu, 34% jadło żywność typu fast food co najmniej raz w tygodniu, 30% piło napoje wysokosłodzone minimum 5 razy w tygodniu. Aż 38% uczniów przyznało, że piło co najmniej jedną filiżankę kawy dziennie, 10% -napoje energetyczne, a 8% paliło papierosy. Jednocześnie 32% dzieci jadło mniej niż 2 porcje warzyw i owoców dziennie, 82% piło mniej niż 5 szklanek wody dziennie, a 47% dzieci nie piło mleka. Wnioski. Respondenci do 18. r.ż. wykazują niedostateczną aktywność fizyczną oraz nieprawidłowości w sposobie odżywiania się. Dotyczy to głównie zbyt małej ilości spożywanych warzyw i owoców oraz nadmiernego spożycia żywności typu fast food, słodyczy, słonych przekąsek oraz zastępowania wody i mleka napojami wysokosłodzonymi. Słowa kluczowe: dzieci, aktywność fizyczna, odżywianie, promowanie zdrowia
doi:10.17219/pzp/64690 fatcat:vwjs7ru74zfqbffu7adukqgnb4