MAŁA OJCZYZNA (HEIMAT) JAKO PRAWO I OBOWIĄZEK – WYZWANIA W EUROPEJSKIM KONTEKŚCIE. WYKŁAD NA SPOTKANIU REGIONALNYM (HEIMATSTREFFEN) W GUMMERSNACH – ZIELONE ŚWIĄTKI 2015

Karl Heinrich Ehrenforth
2018
Mała ojczyzna (Heimat) jako prawo i obowiązek -wyzwania w europejskim kontekście Wykład na spotkaniu regionalnym (Heimatstreffen) w Gummersnach -Zielone Świątki 2015 I Eberhard Reuter, nasz ojcowski i dyskretnie działający na drugim planie przewodnik, poprosił mnie o to, abym dzisiaj powiedział kilka słów. Dziękuję mu za okazane zaufanie oraz za to, że wspaniałomyślnie przeoczył fakt, że jestem dzisiaj po raz pierwszy w Gummersbach, tak więc jestem na naszym spotkaniu regionalnym osobą stojącą
more » ... aczej z boku. Dwie okazje wspomnieniowe skłoniły nas ku temu, że się spotkaliśmy w tym roku: 1. 30. spotkanie regionalne w przeciągu 60 lat, które odbywa się w powiecie Oberberg i mieście Gummersbach, za co należy być niezmiernie wdzięcznym. 2. Wszechobecne wspomnienie o 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Obie rocznice są warte tego, aby je obchodzono. Ale jeszcze ważniejsze jest spojrzenie w przyszłość. Stało się jasne, że nadchodzi zmiana pokoleń, która moim zdaniem wprowadzi na długie lata istotną, bardziej skuteczną koncepcję naszych spotkań regionalnych. Ostatni świadkowie czasu wkraczają właśnie na ostatnią prostą swojego życia lub nawet osiągają ten cel. Jaka będzie więc przyszłość? Moje wystąpienie składa się z trzech części. Najpierw chcę wrócić do czasów sprzed 70 laty, które przeżyłem w Lęborku, ponieważ mój ojciec nie chciał opuścić swojej parafii. Potem chcę wrócić do współczesności, aby odnieść się krytycznie do pojęcia "mała ojczyzna" (Heimat) w kontekście mojej biografii. Na koniec chcę spojrzeć w przyszłość, aby zadać pytanie, jak stary problem wspomnienia o naszym pochodzeniu sprowadzić do europejskiego zadania wspólnoty, innymi słowy jak sama Europa może stać się "małą ojczyzną" pomiędzy narodami. II Najpierw wspomnienia. Na początku przyznaję, że należę do tych ludzi, którzy dzień 8 maja 1945 roku także (!) przeżyli jako wyzwolenie, w tym sensie, jak ujął to A A R
doi:10.34858/aic.4.2015.87 fatcat:vdtafkne55b3bhclwptieha5em