МЕТОДИЧНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ВАЛЕОЛОГІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО УРОКУ/ЗАНЯТТЯ ЛІТЕРАТУРИ

Василь Шуляр
2022 Вересень  
Автор статті запропонував можливі варіанти конструювання моделей навчальних ситуацій у системі літературної освіти школярів на засадах компетентнісного, діяльнісного та особистісно зорієнтованого підходів. Моделі узгоджуються із затвердженим «Державним стандартом базової середньої освіти» та модельними програмами, які схвалені МОН України. Подано змістове наповнення понять: «логіко-семіотична модель», «навчальна ситуація», «компетентнісно-діяльнісне заняття літератури». Зацікавленим читачам
more » ... дено програму орієнтовних дій учня-читача для роботи з художнім твором й усвідомлення теоретико-літературних понять. Програму вибудувано з урахуванням технологічних особливостей. Вона містить розгорнутий варіант дій суб'єктів літературної освіти та стягнений: «ООДЧ» (орієнтовна основа дій учня-читача). У статті подано набір можливих навчальних ситуацій, на основі яких буде сконструйоване вивчення того чи іншого поняття або/і моделі самого заняття з літератури. Навчальні ситуацій репрезентовано так: «типи оповідачів художнього твору», «погляд автора», «настрій» художнього твору», «література як мистецтво слова», «художня література і види мистецтва», «сюжет художнього твору», «портрет і його види», «імпресіонізм». Автор навів зразки імпресіоністичних творів, які були підготовлені в результаті реалізації запропонованих навчальних моделей.
doi:10.54662/veresen.3.2021.01 fatcat:wvstty56kbfetphkw7avsyormm