TASAVVUF

ALTINTAŞ Hayrani
1990 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Tasavvuf bir hal ilmidir, eşyanın zevkle kavranmasıdır. İnsanlık tarihi içinde bu vasfıyla temayüz eder. O, hem tarihi, hem de tarihi aşan bir ilimdir. Kültür tarihi içinde ondan söz edilir ve tasviri yapılır, ama o, belli bir devre içinde kalmaz. Çünkü onda devamlı olarak yenilenme vasfı vardır ve o, herşeyden önce, zaman ve mekanla sınırlanmayan, in. sana aİt manevi bir davranış şeklidir. Esasen, tasavvufun doğuş hareketi tam manasıyla bilinmemeket. dir. Sadece, bu hareketin filan zamandan
more » ... n filan zamandan itibaren kollektif olarak mü. şahede edildiği söylenirse de, bu tür davranışların çok daha önceleri de olduğu bir gerçektir. Nitekim, sadece Allah'a kulluk yapmak için JDağa. raya çekilen "Asbab-ı Kehf'in" durumları, açık bir misaldir. Bunun içindir ki, bazıları onun İslam'dan önce de var olduğunu ifade ederler.
doi:10.1501/ilhfak_0000000763 fatcat:iruzoe4hpbegfli75lfjwfzkei