БЕЗНАДЕЖНИ САВЕЗ. СРПСКО-ХРВАТСКИ ОДНОСИ И ВОЈВОЂАНСКО ПИТАЊЕ 1848-1868 (3)

Дејан Микавица
2016 ИСТРАЖИВАЊА  
У периоду од 1865. до склапања хрватско-мађарске нагодбе, српска политика у Хрватској и Славонији се исказивала у складу са мишљењем и ставовима српских представника на Хрватском сабору који су припадали различитим странкама. Прваци српске либералне политичке мисли настојали су да ускладе национални интерес са страначким и највећи домети су постигнути усвајањем закона који су се односили на равноправност српског и хрватског језика у називу службеног језика као и формалног признања политичке
more » ... знања политичке равноправности Срба и Хрвата у Хрватској и Славонији, у години која је претходила склапању нагодбе. Према овом споразуму, склопљеном између делегација Мађарског и Угарског сабора, српска политичка јавност се неједнако односила. Војвођанско питање није стекло у више наврата тражену подршку и разумевање хрватских заступника.
doi:10.19090/i.2014.25.261-283 fatcat:q33hahxdnbepxkbadxrbps6dcu