Peculiarities of Structure and Phase Formation in the Surface Layers of 2024 Aluminium Alloy due to Ultrasonic Impact Treatment in Various Environments
Особливості формування структурно-фазового стану поверхневих шарів стопу Д16 внаслідок ультразвукового ударного оброблення залізним бойком в різних середовищах

M. O. Vasylyev, B. M. Mordyuk, S. I. Sidorenko, S. M. Voloshko, A. P. Burmak
2017 Metallofizika i novejsie tehnologii  
Досліджено процес зміцнення поверхневих шарів стопу Д16, зумовлений еволюцією структури та масоперенесенням Fe, спричиненими ультразвуковим ударним обробленням (УЗУО) бойком з армко-заліза, на повітрі та в інертному середовищі. Підтверджено циклічний характер змін мiкротвердостi, який полягає у чергуванні стадій зміцнення та пластифікації. Збільшення значення мікротвердості поверхневих шарів товщиною до 30 мкм алюмінієвого стопу Д16 після УЗУО бойком із армко-заліза в інертному середовищі (до 4
more » ... му середовищі (до 4 ГПа) та на повітрі (до  9 ГПа) пов'язується як із зменшенням розміру областей когерентного розсіяння та збільшенням рівня мікродеформації кристалічної ґратниці, так і з механохемічною взаємодією в процесі інтенсивної деформації між Al і Fe з формуванням інтерметалідних фаз Fe-Al, а також між Cu та О за умов УЗУО на повітрі.
doi:10.15407/mfint.39.01.0049 fatcat:yjebfshqm5cglisi3sgu7gizn4