TURİST REHBERLERİNİN PERFORMANSINA ve ETİK DAVRANIŞLARINA YÖNELİK TURİST ALGILARININ İNCELENMESİ

Zeynep ÇOKAL
2019 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
doi:10.11616/basbed.v19i51339.571101 fatcat:q4n7t357gbbnrjhyxylfbijmuy