RUSYA'DA DEVLET VE ÖZEL HABER AJANSLARI: İTAR-TASS, RİA NOVOSTİ VE İNTERFAKS State and Private News Agencies in Russia: ITAR-TASS, RIA Novosti and Interfax

Javanshir Gadimov, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü
2014 unpublished
ÖZET Haber ajansları dönemin sosyo-ekonomik talebi doğrultusunda ortaya çıkmış ve gelişmiştir. İlk ortaya çıkan haber ajansları kâr amaçlı özel girişimciler tarafından ya da basının ortak girişimi olarak kooperatif tipi yapılanma sonucu ortaya çıkmıştır. Daha sonra ise kendi ideolojisi, propagandası ile çıkarları doğrultusunda haberleri yaymak ve basına geçilen haberleri kontrol etmek isteyen yönetimler de kendi ajanslarını kurmuştur. Rusya'da haber ajansları ilk önce özel girişimciler ve
more » ... sahipleri tarafından kurulsa da, kısa sürede yönetimin haber ajansı açması ile ajansçılık devlet tekeline geçmiştir. Rusya İmparatorluğu'ndan Sovyetler Birliği'ne geçişten sonra ise ajansçılık alanında tam devlet tekeli uygulanmıştır. Bu çalışmada Rusya'da Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra geçilen serbest piyasa ekonomisi ve özel şirketlerin açıldığı ortamda haber ajanslarının gelişimi incelenmiştir. Özellikle SSCB döneminde güçlü olan devlet ajanslarının bugün aynı etkinliğe sahip olup olmadığı ve gelişmiş özel bir haber ajansı olup olmadığı sorularına cevap aranmıştır. ABSTRACT The first news agencies emerged and developed in accordance with the socioeconomic demands. These were established by private people or by media companies for non profit use. Goverments who wanted to control news flow and media, later opened their own news agencies to spread their ideology, propaganda and their own interests. In Russia, the first news agencies were opened by owners of newspapers and businessmen. Later on, all news agencies and news flow passed to state monopoly. After transition from Russian Empire to Soviet Union, full state monopoly has been applied to news agencies. This study focused on news agencies in Russia after the collapse of the Soviet Union in which a free market economic system was accepted and permission of private companies was granted. Especially to answer the question whether state news agencies have the same power in Russia and if powerful new private agencies were sought.
fatcat:ayyyssrzqvbqbfifkvir3oke5u