Cerithiumkalken i Stevns Klint

K. Brünnich Nielsen
1917 Danmarks Geologiske Undersøgelse IV. Række  
Skønt der næppe er noget geologisk Profil i Danmark, der ligger saa klart for Dagen som Stevns Klint-Profilet, har det dog varet længe, inden man kom til Forstaaelse af de forskellige Lags Betydning, og først i den aller seneste Tid er man, takket være Statsgeolog Milthers og Docent Ravns Undersøgelser, kommen til Klarhed over de underordnede, men meget ejendommelige Lag, Fiskeleret og Cerithiumkalken, og deres relative Alder er bleven fastslaaet. Men hvis man slaar sig til Ro med, at nu er
more » ... oldene endelig klarede, tager man meget fejl; der er ikke et eneste Lag, som ikke ved nærmere Prøve viser sig at rumme Problemer, som ikke kan løses uden nøjagtige og langvarige, navnlig faunistiske Undersøgelser.
doi:10.34194/raekke4.v1.6954 fatcat:nycrecidrbai3gkpmavfs6wrzi