Prospective ways for financing catastrophic agricultural risks
Перспективні способи фінансування катастрофічних сільськогосподарських ризиків

Yurii Lupenko, Antonina Sholoiko
2019 Ekonomika APK  
Ю.О. ЛУПЕНКО, доктор економічних наук, професор, академік НААН А.С. ШОЛОЙКО, кандидат економічних наук, доцент Перспективні способи фінансування катастрофічних сільськогосподарських ризиків Мета статті -обґрунтувати перспективні способи фінансування катастрофічних сільськогосподарських ризиків. Методика дослідження. Для визначення перспектив використання різних способів фінансування катастрофічних сільськогосподарських ризиків застосовано метод критичного аналізу; для обґрунтування доцільності
more » ... ування доцільності пошуку перспективних способів фінансування катастрофічних сільськогосподарських ризиків залучено дані Swiss Re Institute та Організації з продовольства і сільського господарства щодо збитків від катастрофічних ризиків, у тому числі в сільському господарстві. Результати дослідження. Запропоновано такий перспективний спосіб фінансування катастрофічних сільськогосподарських ризиків, як краудфандінг, що дасть змогу покривати певний обсяг катастрофічних збитків у сільському господарстві за рахунок коштів фізичних осіб. З метою недопущення відтоку страхових платежів за кордон при зовнішньому перестрахуванні катастрофічних сільськогосподарських ризиків надано пропозицію щодо створення державної перестрахової компанії. Елементи наукової новизни. Сформовано науково-теоретичні засади використання краудфандінгових бізнесплатформ для розширення місткості страхового ринку України щодо фінансування катастрофічних сільськогосподарських ризиків. Такі трансформації в інституційно-організаційній інфраструктурі страхового ринку в умовах нерозвиненості національного фінансового ринку зменшать відтік капіталу за кордон внаслідок перестрахування вказаних ризиків на зарубіжних страхових ринках. Практична значущість. Впровадження представлених пропозицій відносно перспективних способів фінансування катастрофічних сільськогосподарських ризиків сприятиме зростанню рівня покриття збитків від таких ризиків за рахунок внутрішніх джерел.
doi:10.32317/2221-1055.201910044 fatcat:3jcvnsxud5fzpgtni77vol2wnu