Summer Refectory of the Pauline Monastery in Lepoglava – Creation, Destruction and Retrieval
Ljetni refektorij pavlinskog samostana u Lepoglavi – nastanak, razaranje i ponovno otkrivanje

Petar Puhmajer, Bernarda Ratančić
2015 Portal, journal of the Croatian Conservation Institute  
Ljetni refektorij pavlinskog samostana u Lepoglavi -nastanak, razaranje i ponovno otkrivanje Petar Puhmajer Bernarda Ratančić Hrvatski restauratorski zavod Odsjek za istraživanje i dokumentaciju nepokretne baštine ppuhmajer@h-r-z.hr bratancic@h-r-z.hr Izvorni znanstveni rad/ Original scientific paper Primljen/Received: 24. 06. 2015. UDK: 726.71.025:272-789](497.5 Lepoglava) DOI: http://dx.doi.org/10.17018/portal.2015.12 ključne riječi: arhitektura, Lepoglava, pavlinski samostan, ljetni
more » ... an, ljetni refektorij, 18. stoljeće, barok, razaranje, obnove, konzervatorska istraživanja sažetak: U članku se obrađuje kronologija nastanka i sudbina prostorije ljetnog refektorija u nekadašnjem pavlinskom samostanu u Lepoglavi. Refektorij je formiran kao najveća samostanska prostorija prilikom izgradnje zapadnog krila u 17. stoljeću, a u 18. stoljeću je bogato opremljen zidnim slikama i štukaturom. Prenamjenom samostana u kaznionicu u 19. stoljeću počinje njegova dugogodišnja degradacija, ponajprije korištenjem u neprimjerene kaznioničke svrhe, a osobito rušenjem svoda u potresu 1880. godine. U to se doba također uočavaju prva nastojanja za njegovo očuvanje, u smislu dokumentiranja, istraživanja i valorizacije, u čemu se ističe djelovanje Ivana Kukuljevića Sakcinskog i Izidora Kršnjavog te osobito slikarski rad Ferdinanda Quiquereza koji je izradio kopiju cijele dekoracije refektorija na kartonima u akvarelu. Refektorij, nadalje, teško stradava u Drugom svjetskom ratu, kad zbog rušenja gornjih etaža zapadnog krila samostana nekoliko godina ostaje nenatkriven. Do početka ovog stoljeća držalo se da ništa od nekadašnje dekorativne opreme refektorija nije sačuvano, međutim, konzervatorskim istraživanjima pronađeni su naslikani medaljoni s likovima pavlinskih dobrotvora na istočnom zidu, naslikane lunete na sjevernom i južnom zidu, kao i zazidana grota sa štuko kipovima. U članku se, osim rezultata konzervatorskih istraživanja, analiziraju i smjernice za obnovu.
doi:10.17018/portal.2015.12 fatcat:2ftofkef6jfrjglewmiazx2pne