Koszty leczenia wybranych chorób cywilizacyjnych w opiniach respondentów

Zofia Wyszkowska
2015 Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy  
Koszty leczenia wybranych chorób cywilizacyjnych w opiniach respondentów WSTĘP Prowadzone prognozy wskazują, że w perspektywie najbliższych lat choroby cywilizacyjne będą największym zagrożeniem zdrowotnym społeczeństw. Szybko wzrastające uprzemysłowienie niesie za sobą zmiany urbanistyczne i degradację środowiska, co sprawia, że liczba czynników powodujących wzrost zagrożenia zdrowia i życia ciągle wzrasta. Choroby cywilizacyjne nazywane są również chorobami społecznymi lub chorobami XXI
more » ... chorobami XXI wieku. Rozwój cywilizacyjny generalnie oceniany pozytywnie wnosi zatem ze sobą także aspekty negatywne. Liczba osób, u których pojawiają się choroby zaliczane do cywilizacyjnych dynamiczne zwiększa się. Zalicza się tu między innymi: choroby układu krążenia, cukrzycę, otyłość, alergię i astmę, choroby psychiczne, depresje, nerwice, niektóre nowotwory, chorobę wrzodową, alkoholizm, narkomanię, uzależnienie od Internetu, wypalenie zawodowe, AIDS, anoreksję, bulimię. W ujęciu patologii choroby cywilizacyjne można rozpatrywać w wielu aspektach, w tym: biologicznym, klinicznym, psychospołecznym, socjologicznym, ekonomicznym. Choroby te można także postrzegać i oceniać z punktu widzenia społeczeństwa, chorego lub rodziny chorego. Celem pracy było poznanie i przedstawienie poziomu kosztów, jakie generują takie choroby jak cukrzyca i astma z punktu widzenia opinii chorych.
doi:10.15584/nsawg.2015.3.13 fatcat:py57mwuy55eavphyfi4iks3hp4