Assessing the impact of technology of the physical rehabilitation on functionality of the respiratory system of the children with functional single ventricle
Оцінка впливу технології фізичної реабілітації на дихальну систему дітей з функціонально єдиним шлуночком серця після гемодинамічної корекції

Volodymyr Vitomskiy
2015 Slobožansʹkij Naukovo-Sportivnij Vìsnik  
Вітомський В. В. Національний університет фізичного виховання і спорту України, Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії моЗ України, київ Оцінка впливу технології фізичної реабілітації на дихальну систему дітей з функціонально єдиним шлуночком серця після гемодинамічної корекції Анотація. мета: оцінити ефективність технології фізичної реабілітації дітей з функціонально єдиним шлуночком серця після гемодинамічної корекції. матеріал і методи: обстежувались 35
more » ... тів, скерованих на проведення гемодинамічної корекції, з них 23 хлопчики та 12 дівчаток віком від 6 до 14 років. Було проведено дослідження дихальної функції за допомогою спірографії на різних етапах фізичної реабілітації. отримані дані були оброблені адекватними методами математичної статистики. Результати: виявлено знижені функціональні можливості дихальної системи ще до проведення оперативного лікування. операція призвела до погіршення більшості показників зовнішнього дихання. Після закінчення курсу реабілітації відзначено відновлення і покращення стану дихальної системи. Висновки: застосована технологія фізичної реабілітація виявилася ефективною. Ключові слова: вада серця, фізична реабілітація, функціонально єдиний шлуночок серця, дихальна система.
doi:10.15391/snsv.2015-6.007 fatcat:2zdsgaxxyfefnkjyrexg2bv6om