TÜRK SAÇLARI ÜZERİNDE İLK ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMA

Muine ATASAYAN
1943 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
Saçlar hakikî bir cilt örtüsüdür. Antropoitler de dahil olduğu halde bütün memelilerde olduğu gibi insanlarda da harareti tanzim edici bir unsur olarak görülür. Baş saçları vücutdeki diğer kıllardan çok daha fazla pigmanlaşmıştırlar. "Escner" denemelerinin gösterdiği gibi bu hal, baş cildine ziyanın fazla tesir etmemesine ve sıcağın kafa tasının içine fazla gir memesine yarar. İşte bunun içindir ki sıcak yerlerde yaşıyan insanlarda bulunan siyah saç rengini, kutuplar mıntakasında yalnız
more » ... arda görmekteyiz. Saç şekillerinin büyük değişiklikler göstermesine rağmen şaç renkleri, ince farklar bir tarafa bırakılırsa,' Zenci'ler, Moğol'lar, Amerika yerlileri ve diğer bir çok gruplarda çok yakınlık gösterir. Bu nun içindir ki saç renkleri ırkların teşhis ve tefriki için kullanılamazlar. Saç yapısının saçın rengi üzerinde tesiri vardır. Bir takım sun'i vasıtalarla saç rengi değiştirilebilir. Hava, ter ve deniz suyu da saçın rengini açabilir. Kızıl saçlılığı (Rütilismus) bazıları, kendi kendine meydana ge len bir tezahür olarak düşünürler. "Davenport» da veraset üzerinde yaptığı araştırmalarla kızıl rengin müstakil bir veraset âmiline dayandığı neticesine varmıştır. Kohlbrugge zayıf bir ihtimalle Rutilismus'u Albinismus'a bir basamak olarak kabul eder. Pek kesin olarak söylememekle beraber koyu pigmanlı saçlara, kırmızı pigman karışmış bulunuyor. Ve bu hal yaş ilerledikçe daha fazla belli oluyor. Albinismus renk yapma-istidadının bulunmaması halidir. Şimdiye kadar Anadolu'da yapılan antropolojik araştırmalar ve 1940 ta 319 kişinin 1 saçları üzerinde yaptığım araştırma sonunda anlaşılıyor ki Türk saçları büyük bir çoklukla orta renk saç gurubunda toplanıyor lar. 319 kişilik serimde kızıl saçı yalnız 14 yaşındaki bir erkek çocuk ta buldum.
doi:10.1501/dtcfder_0000000422 fatcat:oitvo3yzizdepi5be4ydb627zq