Analgetics and pain - what to recommend to the patient in pharmacy and how to advice
Analgetika a bolest - co v lékárně doporučit pacientovi a jak jej poučit

Jana Martinásková
2018 Praktické lékárenství  
Při každodenní praxi v lékárně se setkáváme s pacienty, kteří si vyzvedávají předepsaná analgetika nebo potřebují poradit s výběrem vhodného volně prodejného léku proti bolesti. Lékárník má povinnost informovat pacienta o správném a bezpečném užití léčivého přípravku a o podmínkách jeho uchovávání. Správným dispenzačním minimem podpoří účinnost analgetické léčby a doplněním informací o možných nefarmakologických metodách pomůže pacientovi v jeho přístupu k léčbě bolesti. Článek přináší souhrn
more » ... rmaceutické péče o pacienty podstupující léčbu jak opioidními analgetiky, tak léky ze skupiny NSAID. Popsána je rovněž historie týkající se přístupu k léčbě bolesti a historie vývoje a výzkumu léčiv, používaných v terapii bolesti. Klíčová slova: bolest, analgetika, opioidy, NSAID. Analgetics and pain -what to recommend to the patient in pharmacy and how to advice In daily pharmacy practice we meet patients who withdraw prescribed analgesics or need to be advised on suitable OTC medicine relieving pain. The pharmacist is obliged to inform the patient about the correct and safe usage of the medicinal product and its storage conditions. The correct dispensation minimum supports the effectiveness of analgesic treatment and additional information on non-pharmacological methods helps the patient in his approach to the pain treatment. The article provides a summary of pharmaceutical care for patients undergoing treatment with both opioid analgesics and NSAID. The history of approach to the pain management and history of development and research of drugs used in pain therapy is also described.
doi:10.36290/lek.2018.062 fatcat:cszi26o725dd7od3ykbdwtdkjm