ATmega2560 mikrokontroller alapú jármű mechanikai hullámként terjedő rezgés vezérlése Bluetooth szabvány alapján

Papp Jácint, Papp Beatrix, Erdei Timotei István
2018 Recent Innovations in Mechatronics  
Absztrakt-Mivel többféle kommunikációs csatorna is felhasználható az üzenetek továbbítására így, a befogadó szempontjából napjainkban a fő szempont az üzenet minél gyorsabban történő érkezése, a minél pontosabb eredeti alak és érték megtartása. A hangalapú jelek az elektromágneses jelekhez képest lassabban jutnak el a célig, s míg a hangbevitelnél jóval nehezebb a folyamatos értéket megtartani, azt jóval könnyebb a másik említett módon. A jelek a távolság függvényében rendszerint torzulnak,
more » ... rint torzulnak, eltérnek eredeti értéküktől, míg egy hangjelet sokkal több minden zavarhat, addig egy elektromágneses jelet kevesebb minden, emiatt a továbbfejlesztési kísérletben a hang alapú feldolgozás mellet, megjelenik a Bluetooth technológia alapú jeltovábbítás az értékek továbbítása érdekében. Kulcsszavak-Arduino; LCD kijelző; Hangszenzor; DC motor; Vezérlés; Kommunikáció I. BEVEZETŐ A projekt egy korábbi állomásához mérten, került továbbfejlesztésre. A hangalapú jeltovábbítást továbbra is megtartva a törekvés fő célja egy második, más elven működő érték átadásra alkalmas csatorna bevezetése és használata. Továbbra is figyelemmel tartva azt a szempontot, hogy nem áll rendelkezésre internet vagy WIFI kapcsolati lehetőség. Ezeken felül még az is nagy szerepkört tölt be, hogy könnyebben kezelhető és kimeneteit tekintve felhasználó barát legyen a jármű. A Bluetooth technológia melletti döntés annak is köszönhető, hogy rengeteg okostelefon rendelkezik ezzel a funkcióval és mely napjainkban elég elterjedt eszköz, így még megspórolható egy külön erre a célra kifejlesztendő távirányító is. A kutatás/fejlesztésnek a Debreceni Egyetem adott otthont [17] . II. A TERVEZÉS FŐBB SZEMPONTJAI Az eszközök kiválasztása az újabb feladatoknak és elvárásoknak megfelelően történt. Megemlítendő törekvési cél még továbbá a távolság érzékelés megvalósítása, kiküszöbölve az esetleges egyenes irányi ütközéseket. Azaz a szenzornak legalább annyira jól és pontosan kell érzékelnie a távolságot, hogy a jármű biztonságosan megállhasson, mielőtt még nekiütközne az útjában elhelyezkedő akadálynak. III. MŰKÖDÉSI ELV A jármű működési elve a következő módon írható le. A bekapcsolást követően egy kezdeti, három másodperces hangszint felmérés után a jel küldése a felfogó egységek felé kétféleképpen történhet, vagy hang alapú és a hangérzékelő szenzoron keresztül vagy Bluetooth kapcsolódáson keresztül és annak a csatornáján való jelküldéssel. Ez után a lépés után már a jelértelmezési rész következik, ahol a logikai és vezérlő egység kikövetkezteti a végrehajtandó műveleteket, majd annak a végrehajtásra és az eközben való érzékelésekre kerül sor. Folyamatábrán szemléltetve megtekinthető a működés főbb elválasztó lépései és fázisai, ahogy az 1. ábrán látható.
doi:10.17667/riim.2018.si/35. fatcat:drivevfts5bhxfdexlpnfbsnbe