Identification of the immune receptor CD14 in hypertrophic adenoids
Hipertrofik adenoidlerde immün CD14 reseptörünün tanımlanması

Betül Cengiz Peker, Mustafa Acar, Murat Şahin
2015 ENT Updates  
doi:10.2399/jmu.2015003003 fatcat:ltrgwxk6wndqbasp6v543d56bq