Bi-national research and education cooperation in the U.S.-China EcoPartnership for Environmental Sustainability

Timothy R. Filley, Meiling Li, Jie Zhuang, Guirui Yu, Gary Sayler, Zhiyun Ouyang, Xingguo Han, Xudong Zhang, Guibin Jiang, Chenghu Zhou, Fan Wang, John W. Bickham
2015 Journal of Renewable and Sustainable Energy  
doi:10.1063/1.4928742 fatcat:seommwagmbarlk6tn6fwbimjay