Syberyjski tekst literatury rosyjskiej we współczesnej myśli humanistycznej

Svetlana Pavlenko, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański
2018 Białostockie Studia Literaturoznawcze  
doi:10.15290/bsl.2018.13.03 fatcat:3ocx6po3zjea3pk324myxiulky