The effect of space harmonic components in the air gap magnetic flux density on torque characteristic of a squirrel-cage induction machine

Vladimir Kindl, Karel Hruska, Roman Pechanek, Jan Sobra, Bohumil Skala
2015 2015 17th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'15 ECCE-Europe)  
The paper presents results of magnetic flux density measurements taken in the air gap of a model representing a single slot of the threephase induction motor SZJC EX 6 kV 320 kW. The measurements were performed for two cases corresponding to the slot closed with either a magnetic edge or a nonmagnetic wedge. The obtained waveforms have been decomposed into harmonic components and then amplitudes and phases of respective harmonics were compared for both types of the wedge material. Streszczenie.
more » ... W artykule przedstawione są wyniki pomiarów indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej w modelu odpowiadającym układowi jednego żłobka silnika indukcyjnego trójfazowego SZJC EX 6 kV 320 kW. Pomiarów dokonano gdy żłobek był zamknięty klinem magnetycznym oraz klinem niemagnetycznym. Uzyskane przebiegi rozłożone zostały na składowe harmoniczne i porównane amplitudy i fazy odpowiednich harmonicznych w przypadku klina magnetycznego i niemagnetycznego. (Pomiar wpływu klinów magnetycznych na składowe harmoniczne indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej na modelu żłobka silnika indukcyjnego)
doi:10.1109/epe.2015.7309221 fatcat:lbcwh3yl65aahope25hwri6uzy