Niedokończony spór z abp. Józefem Życińskim o rozumienie ludowości [chapter]

Jerzy Bartmiński
2017 Media, kultura, dialog : w piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego  
doi:10.15633/9788374385848.14 fatcat:pqxpqtljyfcnxddjy66vvtsapu