Маркетингова логістика в системі управління промисловим підприємством

Nataliia Нurzhii, Viktor Shyshkin, Anastasiia Kravchenko
2018 Management and Entrepreneurship Trends of Development  
У сучасних умовах господарювання промислових підприємств особливу увагу привертають питання, що пов'язані з оптимізацією їх діяльності. У зв'язку з жорсткою конкуренцією та постійним насиченням ринку, використання та синтез інструментів маркетингу та логістики стає вкрай актуальним. З цього випливає, що логістичний підхід на практиці повинен використовуватися паралельно й у тісному зв'язку з маркетинговим так, щоб обидва підходи доповнювали один одного. Формування системи взаємодії маркетингу
more » ... логістики, яка б відповідала можливостям і вимогам підприємств, стає одним з найважливіших факторів, що сприяють отриманню високих результатів діяльності. Однак, на практиці дуже часто взаємодія маркетингу та логістики пов'язана з рядом проблем і протиріч, які знижують величину як ефекту від такого поєднання, так і ефекту, очікуваного від кожного з цих напрямків окремо. Парадоксальність ситуації, що склалася обґрунтовує актуальність дослідження практичної застосовності маркетингової логістики в системі управління промисловим підприємством. Також безсумнівний інтерес викликає питання сумісності управлінських рішень, що прийняті за отриманими результатами застосування маркетингових та логістичних інструментів. Неузгодженість дій, недостатнє володіння інформацією, небажання визнавати першочергову роль одного з напрямків – все це стає проблемою для підприємства. Таким чином, актуальність зазначеної теми полягає в тому, що для успішного ведення підприємницької діяльності необхідно налагодити ефективну систему взаємодії маркетингового і логістичного напрямків та усунути проблеми, що виникають в рамках даної взаємодії
doaj:7a98a62383d84122baafb2d030e3e1ad fatcat:kpzqg56qzrbi7e2fagzmib4b6q