Synthesis of an open-framework copper–germanium phosphate [Cu(H2O)2(OH)]2Ge(PO4)2

Yan Liu, Xiao-Li Yang, Jun Zhang, Yi-Zhi Li, You Song, Hong-Bin Du, Xiao-Zeng You
2008 Chemical Communications  
doi:10.1039/b801542b pmid:18594723 fatcat:fp62th42ifejxccygt3jkqtcz4