Carl Nielsens Sange

Niels Krabbe
2015 Magasin fra Det Kongelige Bibliotek  
Til brug for Carl Nielsen Året 2015 – i anledning af 150-året for komponistens fødsel, som fejres både i Danmark og i udlandet ved en lang række begivenheder som koncerter, symposier, pressefremstød og udgivelser – har Det Kongelige Bibliotek i samarbejde med pladeselskabet Dacapo produceret og udgivet cd'en The Unknown Carl Nielsen. Danish Songs in English i et usædvanligt stort oplag til brug for promoveringen og markedsføringen af Carl Nielsen i udlandet ved bl.a. disse begivenheder. Titlen
more » ... entyder til, at som sangkomponist er Carl Nielsen i sagens natur nok relativt ukendt uden for Danmarks grænser, idet hans melodier og korsatser til danske digteres sange og salmer over 400 år jo altovervejende er skrevet til danske tekster, der hidtil kun sporadisk er oversat til engelsk. I Carl Nielsen Udgaven, Serie III, bind 7, der udkom i 2009, findes imidlertid en total oversættelse til engelsk af alle de sang- og salmetekster, 296 i alt, som Carl Nielsen skrev sine melodier til – altså den hidtil mest omfattende sangantologi af danske sange på engelsk – oversat og gendigtet af Holger Scheibel og Stuart Henney. Af disse har professor Niels Krabbe udvalgt 26 og skrevet en indføring, "Nielsen and the Danish Singing Tradition", som bringes her i dansk oversættelse.
doi:10.7146/mag.v28i2.66819 fatcat:cfxdjmaeafdu5fxt7sdgzs7dpm